Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu”
   

   Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu” este o bibliotecă de tip universitar, structură organizatorică și operațională a Universității „Ovidius” din Constanța, integrată sistemului național de învățământ superior, care participă la procesul de instruire, educație și formare, precum și la activitatea de cercetare științifică și culturală a universității.

https://portal.anelisplus.ro/


http://www.sciencedirect.com/


http://link.springer.com/


http://apps.webofknowledge.com/


http://www.scopus.com/


http://www.recuperareaanglisticii.ro/catalog-carti.html


REVISTE ONLINE
Fondul digitalizat de carte veche și rară

Lucrări de finalizare a studiilor universitare