Biblioteca Universității Ovidius din Constanța - Evenimente
   
Deschiderea anului universitar 2012 – 2013, la Biblioteca Universității „Ovidius” - 03.10.2012


Debutul  anului universitar 2012-2013 oferă  prilejul  prezentării  Bibliotecii Centrale Universitare „Ovidius”  într-o haină nouă. Rectorul  Universităţii „Ovidius” din Constanţa , prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius EPURE, a acordat încă de la începutul mandatului său o atenţie prioritară bibliotecii, ca parte integrantă a sistemului de educaţie.  S-a mizat pe faptul că imaginea bibliotecii universitare nu poate fi despărţită de imaginea universităţii, de structura specifică a publicului, de formarea profesională a bibliotecarului  dintr-o asemenea instituţie.

În viziunea anului 2012,  Biblioteca universitară devine o entitate aparte: ea sprijină procesele de educaţie şi de cercetare, având un rol deosebit de important în satisfacerea nevoilor de informare a studenţilor şi cadrelor didactice. Tocmai de aceea  trebuie să fie o structură dinamică, care să se adapteze rapid la transformările care apar în domeniul învăţământului. Aceste transformări fac ca relaţia bibliotecii cu utilizatorii ei să fie esenţială. Schimbările care apar în biblioteci sunt tehnologice, intelectuale şi sociale. Acestea au o influenţă puternică asupra modului în care biblioteca universitară informează comunitatea academică, dar şi asupra celui în care specialiştii din biblioteci îşi văd rolul în cadrul învăţământului superior şi al procesului educaţional. Calitatea unei biblioteci universitare depinde de modul de a fi înţeles şi susţinut dinamismul în contextul complexităţii lumii academice, mod care îi influenţează structura organizatorică, activitatea şi deciziile.

Anticipând toate acestea, rectorul Universităţii „Ovidius” din Constanţa , prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius EPURE, a supus  atenţiei Consiliului de Administraţie  un program de restructurare a spaţiilor existente, a decis achiziţionarea programului de informatizare, a dispus ambientarea sălilor de lectură. Investiţii majore care aşează acum Biblioteca „Ovidius” alături de alte universităţi  de bună reputaţie ştiinţifică.

S-a lucrat într-un ritm alert, recuperându-se multe din neîmplinirile perioadei precedente, bibliotecarele dovedind  profesionalism, devotament şi  mult interes pentru locul de muncă. În noul an universitar care abia începe Biblioteca „Ovidius” are săli noi, colecţii noi, un depozit instituţional bine echipat,  un circuit al informaţiei rapid, servicii de calitate, fiind deschisă organizării de evenimente culturale,  reuniunilor ştiinţifice.

Este acum de datoria cadrelor didactice de a deschide studenţilor drumul spre lectură, spre studiu în biblioteca universităţii.

 

Conf.dr. Aurelia LĂPUȘAN