Biblioteca Universității Ovidius din Constanța - Evenimente
   
Servicii oferite de Biblioteca Centrală Universitară „Ovidius” - 03.10.2012


Utilizatori în bibliotecă pot fi:

• cadre didactice din Universitatea „Ovidius”, din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular din Constanţa şi din provincie, din învăţământul superior din străinătate, din învăţământul preuniversitar;

• studenţii din Universitatea „Ovidius” din Constanţa, din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular din Constanţa şi din provincie, studenţi străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale;

• cercetători ai  Universității  și cercetători din alte instituții de învătământ sau cercetare;

• alte categorii de utilizatori, cu acordul conducerii Bibliotecii și a Universității.

 Accesul la serviciile oferite de către Biblioteca Universității se face pe baza Permisului de bibliotecă, cu acces direct la colecții și valabil la toate filialele.

Biblioteca Virtuală  oferă  utilizatorilor accesul la Internet și la Bazele de Date Științifice,  prin intermediul proiectului ANELIS şi prin abonamentele încheiate de bibliotecă.

Accesul la textul integral este posibil de la calculatoarele aflate în Biblioteca Virtuală, unde există abonamente la importante Baze de Date electronice (SpringerLink, Science Direct, Oxford, Cambridge, Scopus, Legis etc), un pachet de aplicaţii format din Alice for Windows, Softlink-Liberty3 – sisteme informatice pentru bibliotecă, cu acces liber la baze de date bibliografice.

Bibliotecile filiale

Biblioteca din Campus (filologie, istorie, drept, știinţe economice, teologie, pedagogie, psihologie);

Biblioteca Facultăţii de Medicină;

În cadrul Unității Centrale funcționează și Biblioteca AMERICAN CORNER, cu o capacitate de 30 de locuri.

 

Articol apărut în numărul 10 al Revistei Ovidianum, serie nouă