Biblioteca Universității Ovidius din Constanța - Evenimente
   
Sistemul integrat de bibliotecă ALEPH, instalat la Biblioteca Universității „Ovidius” din Constanța - 09.11.2012


Biblioteca Universităţii „Ovidius” din Constanța cunoaşte o a doua etapă importantă în procesul de modernizare şi reconsiderare, aşa cum a fost stabilit punctual în programul managerial al rectorului prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius Epure. Preocupat să ofere studenţilor şi cadrelor didactice condiţii optime de studiu, rectorul a susţinut şi urgentat procedurile pentru o achiziţie de mare valoare. Astfel, zilele trecute, a fost cumpărat şi instalat sistemul integrat de bibliotecă ALEPH (Automated Library Expandable Program), un program modern, utilizat cu precădere de bibliotecile academice, achiziţionat de la firma Ex-LH din Budapesta (subsidiară a firmei Ex-Libris, Israel). Sistemul integrat ALEPH va asigura cititorilor - studenţi şi cadre didactice - acces la informaţiile cuprinse în baza de date.

Instruirea personalului s-a făcut în cadrul unui seminar pe parcursul mai multor zile de către reprezentantul firmei, dr.ing. Doina Ostafe, specialist în managementul informatizării, care a prezentat modulul pentru catalogarea documentelor, în conformitate cu formatul UNIMARC al cărui scop final este facilitarea schimbului internaţional de date bibliografice. Realizarea într-un timp cât mai scurt a catalogului informatizat este preocuparea majoră a conducerii Departamentului editorial, carte universitară şi relaţii publice, în condiţiile în care, din păcate, întregul fond al bibliotecii nu a fost până în prezent înregistrat în format electronic.

Versiunea ALEPH 500 este unul dintre cele mai performante instrumente software destinate bibliotecilor, pe care-l utilizează şi bibliotecile renumitelor universităţi Harvard, MIT, ETH Zurich, Sorbona sau biblioteci naţionale precum British Library. În plus, catalogul bibliotecii va fi integrat în portalul ROLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology), alături de cataloagele celorlalte biblioteci centrale universitare din Bucureşti, Iaşi,Timişoara, Cluj-Napoca, dar şi Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Academiei. Este cel mai vast catalog virtual  colectiv din România. Automatizarea fluxului de lucru din bibliotecă (achiziţie, prelucrare, evidenţă, circulaţie, catalog public on-line disponibil) va duce la creşterea calităţii şi cantităţii informaţiei pusă la dispoziţia cititorilor, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de informare oferite de către bibliotecă, creşterea numărului de utilizatori, realizarea unei baze de date bibliografice proprii cu posibilitatea conectării la o reţea naţională sau internaţională, integrarea bibliotecii în dinamica circuitului mondial al informaţiei, Universitatea „Ovidius” din Constanța devenind astfel un partener viabil, important în comunitatea academică internaţională.

Este remarcabilă ambiţia întregului personal al bibliotecii Universităţii de a se specializa în această amplă şi dificilă operaţie de transcriere a întregului fond de carte şi publicaţii în noul program, fără a întrerupe operaţiunile cotidiene. Şi aceasta în condiţiile în care numărul cititorilor înscrişi în prima lună a noului an universitar este dublu față de cel al anului trecut.