Biblioteca Universității Ovidius din Constanța - Evenimente
   
Primul curs de iniţiere în Managementul şi Gestionarea Sarcinilor de Bibliotecă - 12.12.2012


Una dintre priorităţile actualei conduceri a universităţii o reprezintă trecerea de la o educaţie cu un caracter predominant informativ la o educaţie formativă, orientată spre crearea de competenţe. Astfel, în cadrul Centrului de formare şi dezvoltare profesională continuă „Ovidius” (CFDPCO) au fost acreditate, într-o primă fază, 38 programe de studii postuniversitare, precum şi 6 programe de formare profesională continuă. Recent, au fost lansate într-un cadru public programele postuniversitare „Evaluarea riscurilor şi auditul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, coordonator ş.l.dr.ing. Gabriela IANCULESCU, „Implementarea legislaţiei Schengen în sistemul instituţiilor publice”, coordonator program lect.univ.dr.jr. George POPA, „Tehnici şi sisteme de operare onshore – offshore”, coordonator ş.l.dr.ing. Mirela COTRUMBĂ, „Inspector / referent resurse umane”, cod COR 333304, coordonator jr.Tiberiu PLEŞU. De asemenea, au fost lansate cursurile privind orientarea în carieră – coordonator psiholog dr. Gheoghe RAFTU, “Iniţiere în Secretariat Informatizat” – coordonator program formare continuă prof.univ.dr.ing. Gabriela STANCIU.

În după amiaza zilei de 12 decembrie, sala de conferințe din Campus s-a dovedit neîncăpătoare,  mulţime de invitaţi s-a alăturat membrilor consiliului de administraţie şi multor altor categorii de salariaţi din universitate. Evenimentul bine organizat şi condus de personalul centrului – director ş.l.dr. Lucian GHEORGHE, conf.univ.dr. Lucia MELNIC, conf.univ.dr. Ramona BUNDĂ -, s-a bucurat de atenţia unui număr impresionant de persoane cu funcţii de răspundere din instituţii, companii, forme asociative.

Prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius EPURE, rectorul Universităţii, a punctat auditoriului câteva din multele realizări ale mandatului său, trecând în revistă paleta de evenimente din ultimele opt luni ale anului în curs. Pe rând, coordonatorii programelor au prezentat oferta educaţională, subliniind avantajele acestor cursuri de pregătire continuă, certificarea lor de către universitate şi implicit Ministerul Educaţiei, valoarea corpului profesoral implicat, dar şi recunoaşterea cursurilor în piaţa muncii.

În acelaşi cadru festiv a fost încheiat primul curs de iniţiere în Managementul şi Gestionarea Sarcinilor de Bibliotecă, coordinator Program formare continuă conf.univ.dr. Aurelia LĂPUŞAN, directorul Departamentului editorial, carte universitară şi relaţii publice. Un număr de 17 bibliotecare au absolvit cursul constituit din trei module, însumând 50 de ore, şi au primit prin certificatul de absolvire competenţe privind Cunoştinţe în ierarhizarea, selecția și comunicarea datelor bibliografice într-o bibliotecă universitară, cunoştinţe privind principiile de bază, terminologia, modulele şi funcţiile utilizate în arhitectura sistemelor integrate, abilităţi privind utilizarea programului specializat pentru biblioteci ALEPH, de construire a bazei de date bibliografice în format UNIMARC utilizând modulul de catalogare.  Metode de căutare și regăsire a informației bibliografice, capacitatea de gestionare a comunicării cu cititorii. După cum bine se ştie, momentul zero al bibliotecii a început în aprilie 2012, odată cu debutul mandatului rectorului Dănuţ Tiberius EPURE şi constituirea Departamentului editorial, carte universitară şi relaţii publice, un concept care a folosit resursele umane extrem de puţine din compartimentele bibliotecă, editură, tipografie, birou de presă la toate solicitările urgente ale universităţii: promovare, realizarea de materiale promoţionale, producţie editorială, consiliere şi pregătirea acreditării unor s s specializări, schimburi interbibliotecare etc.

„În tot acest timp am simţit constant puternicul sprijin al rectorului fără de care nu puteam schimba faţa bibliotecii, sublinia în cuvântul său Aurelia LĂPUŞAN, reorganizarea fondului de carte, achiziţionarea şi implementarea sistemului ALEPH, modernizarea tipografiei, realizarea primelor cărţi în condiţii grafice elegante, demne de o universitate de top ca „Ovidius”. A fost pentru fiecare din noi ambiţia de a redefine profesia de bibliotecar la standardele impuse de noul statut: astăzi biblioteca universitară nu mai este depozitara unui fond de carte ales aleatoriu, ci o componentă important din activitatea didactică şi de cercetare a instituţiei de învăţământ superior, un centru educaţional, produs al unei noi viziuni ale cărui ambiţii şi sferă de influenţă le depăşeşte cu mult pe ale celorlalte biblioteci publice. Ea poate deveni simbolul, spaţiul unde amintirile rămân vii, unde fiecare cuvânt scris îşi găseşte locul său,unde fiecare cititor îşi stabileşte propriul itinerar, un spaţiu unde universul însuşi se priveşte în oglinda-i de cuvinte. Încheiem un ciclu de pregătire profesională şi deschidem alt drum acestei nobile profesii al cărui instrument şi scop rămâne cartea. Mulţumesc celor care au crezut în noi, celor care ne-au ajutat să putem absolve acest curs de pregătire profesională, inginerei de sistem Doina OSTAFE, din partea ALEFH, lect. Raluca PETRE, specialist în relaţii publice, şi mai ales directorului Lucian GHEORGHE şi conf. Lucia MELNIC de la Centrul de formare şi dezvoltare profesională continuă Ovidius Constanţa”.

Articol apărut în numărul 13 al Revistei Ovidianum, serie nouă