Biblioteca Universității Ovidius din Constanța - Evenimente
   
Din „cenuşăreasă” Biblioteca va ajunge la mare cinste - 22.08.2012


De obicei, vara se lăsa apatic peste biblioteca universităţii. Activitatea ei se reducea substanţial şi rarii cititori încercau să se descurce prin hăţişurile sălilor îmbâcsite.Printre primele măsuri luate de noul rector a fost şi modernizarea bibliotecii, în folosul imediat al studenţilor, deşi eforturile financiare şi umane ar fi putut fi îndreptate spre alte lucruri strict necesare. Nou înfiinţatul Departament editorial, carte universitară şi relaţii publice a fost o măsură pertinentă pentru a rezolva, cu resursele umane existente, toate problemele acute ale acestui sector.

Cum arăta biblioteca la începutul lunii aprilie 2012? Fondul documentar al universităţii – din care face parte şi carte veche românească, datând din anii 1581-1618, – depozitat în subsolul clădirii, într-o sală insalubră, alte mii de volume din fondul sălii de lectură puse pe podele, scări, spaţii de trecere, îngreunând astfel prestaţia bibliotecarelor, o cantitate impresionantă de carte şi publicaţii depăşite moral, care aştepta de mult să fie casată. De altfel aceste nereguli şi multe altele s-au aflat prinse în constatările auditului intern desfăşurat cu probitate în luna februarie a acestui an.

O vizită a rectorului prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius EPURE în toate aceste spaţii chiar la preluarea mandatului său şi decizia a luat-o pe loc: modernizarea bibliotecii universităţii, aducerea ei la standardele celorlalte instituţii de profil. Igienizarea depozitelor, tratarea cărţilor aparținând fondului documentar, descongestionarea spaţiilor insalubre, inventarierea şi casarea au fost primele operaţii, în paralel cu munca zugravilor, tâmplarilor, electricienilor. Li s-au alăturat în spirit de responsabilitate pentru propriul loc de muncă personalul bibliotecii, cel al tipografiei, uneori studenţi voluntari. S-a muncit eroic, iar bibliotecarele au dovedit că înţeleg rostul schimbării şi nu se dau în lături de la nicio activitate legată de locul lor de muncă. Astăzi, la doar trei luni de la hotărârea Consiliului de Administraţie de a se moderniza circuitul cărţilor, schimbările sunt vizibile. Cărţile de patrimoniu – după un tratament adecvat – se află în spaţiul ce-l merită, într-un mobilier modern, securizat, puse la dispoziţia cititorilor. Specialişti de la secţia Colecţii speciale a Bibliotecii Academiei, invitaţi să constate calitatea fondului de carte al universităţii au apreciat valoarea lui de patrimoniu național şi profesionalismul bibliotecarelor noastre. În prezent, cele mai bune legătorese din tipografia universităţii repară cu măiestrie lucrările deteriorate.

În paralel, au fost eliberate spaţiile din subsolul bibliotecii şi s-au confecţionat noi rafturi, s-au mutat cărţile de referinţă în sala bibliotecii virtuale, s-au inventariat DVDurile. Se zugrăveşte, se înlocuieşte mobilierul deteriorat, se dau noi destinaţii unor spaţii părăsite. Forfota din aceste zile nu pare a anunţa apropiata vacanţă. La începutul anului universitar, cititorii ovidieni vor putea fi primiţi cum se cuvine pe uşa principală a bibliotecii pentru a putea descoperi cât de ospitalieră este casa cărţii, unde vor participa cu încântare la activităţi culturale diverse. Alte surprize în viitorul apropiat se referă la informatizarea fondului de carte, achiziţionarea unei maşini de tipărit, investiţii care așteptau de mult timp să fie rezolvate.

Conf.dr. Aurelia LĂPUŞAN

 (articol apărut în numărul 7 al Revistei Ovidianum, serie nouă)