Biblioteca Universității Ovidius din Constanța - Colecții
   

──►Colecții Speciale

──►Periodice

──►Anale

──►CD-uri

──►Carte cu autograf

──►Donații

 Carte veche românească aflată în patrimoniul Bibliotecii Universității “Ovidius” din Constanța  


CARTE ROMÂNEASCĂ DE ÎNVĂȚĂTURĂ  (CAZANIA LUI VARLAAM) – 1643

Carte românească de învățătură dumenecele preste an și la praznice înpărătești. Și la Svănți Mari. Cu zisa și cu toată cheltuiala lui Vasilie [Lupu] Voivodul și Domnul Țărăi Moldovei. Di în multe scripturi tălmăcită. Di în limba sloveniască pre limba romeniascâ. De Varlam Mitropolitul de Țara Moldovei în tipariul domnesc.” ”Stihuri în stema domniei Moldovei”(stânga) și ”Cuvânt înpreună. Cătrâ toatâ Semenția Romeneascâ”(dreapta) Cartea a fost tipărită „În tipariul domnesc, în Mănăstirea a Trei Svetiteli, în Iași, de la Hristos 1643”. Cazania deține în cultura română un loc analog Bibliei lui Luther în cultura germană. Este cea mai însemnată scriere sub raportul contribuției la formarea limbii literare, atât prin geniul lingvistic al “tălmăciuitorului”  care a reușit cel dintâi să emancipeze limba română de originalele slavone, creând pe o bază populară, stilul cărturăresc al limbii noastre vechi, cât și prin răspândirea extraordinară ce a cunoscut-o. Cazania lui Varlaam este o lucrare masivă, de 506 file, ilustrată cu numeroase gravuri în lemn – scene biblice, chipuri de sfinți, frontispicii, viniete, inițiale înflorate etc. Titlul este încadrat între doi stâlpi, în jurul cărora se văd:  Sfântul Gheorghe, Sfântul Ioan-cel-Nou și Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan. Tiparul este în două culori cu două tipuri de caractere. Capitolele sunt numerotate cu cifre chirilice tipărite cu roșu, în afară de text, într-un fel de cartușuri. Elementul decorativ este foarte bogat, cu multe frontispicii care formează adevărate ilustrații cu subiecte religioase

NOUL TESTAMENT DE LA BĂLGRAD – tipărită în anul 1648

Reprezintă prima traducere integrală în limba română a Noului Testament şi a văzut lumina tiparului în anul 1648 la Bălgrad, nume sub care era cunoscut în acea perioadă orașul Alba Iulia. Această carte are o importanță excepțională, în primul rând pentru problemele teoretice de limbă literară pe care le ridică prefața către cititori, în al doilea rând prin însăși limba folosită în traducerea acestei voluminoase opere. Cartea are 672 pagini mari. Titlul, tipărit cu negru și roșu, este încadrat în flori de compoziție tipografică. Tiparul este în general negru iar cu roșu sunt numai titlurile principale și în dedicație. Pagina are 37 de rânduri. Se văd și câteva frontispicii și inițiale ornate. Pe verso paginii de titlu se află stema lui Gheorghe Rakoczy și sub ea câteva extracte din Sfânta Scriptură.

OCTOIHUL - 1776

Octoihul (sau Ohtoih, din limba greacă oktoihos sau „opt tonuri”) este o carte bisericească destinată cultului ortodox, care cuprinde cântările fiecărei zile din săptămână pe opt glasuri (tonuri), fiecărei săptămâni consacrându-i-se succesiv câte un glas. A fost compus de teologul bizantin Ioan Damaschinul în secolul VIII. Cartea este scrisă în limba română cu caractere chirilice. Tiparul este cu negru si cu roșu și sunt 24 de rânduri pe pagină. Pe ultima foaie se află reprezentat Sfântul Ioan Damaschin și pe verso, Stema Țării Românești. Octoih – Donație Conf.univ. Preot Spânache Florin
 RETORICA (Buda, 1798)

Manual de retorică în care, alături de normele tehnice care privesc, oratoria formulează  și norme comportamentale ale bunului cetațean. Textul este în alfabetul chirilic. Retorica are 296 pagini si dimensiunea  de 20 cm. La noi, ca prim tratat de Omiletică este socotită Ritorica sau învăţătura şi întocmirea frumoasei Cuvântări (Buda, 1798), atribuită lui Ioan Piuariu-Molnar, fiul preotului ortodox  Ioan Molnar, cunoscut şi sub numele de „Popa Tunsu”, persecutat de autorităţile politice, datorita zelului său pentru apărarea credinţei ortodoxe în faţa acţiunilor de catolicizare. Ioan Molnar-Piuariu (în original, cu titlul nobiliar Ioan Molnár-Piuariu de Müllersheim, n.1749, Sadu - d. 16 martie1815) a fost cel dintâi medic român titrat, oculist renumit şi filolog.
 PENTICOSTARION BLAJ, 1808

35 cm, 212 foi numerotate Tipărit cu negru și roșu pe două coloane cu 40 de rânduri în coloană. Titlul este încadrat într-o gravură mare. Pe verso se află reprezentat Iisus Hristos pe cruce, într-o gravură mică.
  VIEȚILE SFINȚILOR - 1813

“S-a tipărit această Sfântă și prea folositoare carte, ce cuprinde întru sine viețile sfinților din luna lui aprilie, care s-au tălmăcit din limba rusească în cea românească. Lângă care s-au mai adăugat oarecare și din cea grecească spre mai mult folos de obște” – Neamț, 1813
 PREDICILE LUI PETRU MAIOR SAU ÎNVĂȚĂTURILE LA TOATE DUMINICILE – Buda, 1810

Predicile lui Petru Maior destinate îndeosebi credincioșilor greco-catolici și ortodocși din Ardeal  inițiază procesul de înnoire și aplicare explicită a principiilor  retoricii creștine de tip occidental în alcătuirea și rostirea predicii în limba română.
  TRIPTIC BISERICESC - 1633
 ALEXANDRU CLAUDIAN


Liste - Colecții speciale
 Descărcați listă A - B
 Descărcați listă I - M
 Descărcați listă Ne
 Descărcați listă Om
 Descărcați listă Pet
 Descărcați listă R
 Descărcați listă S
 Descărcați listă Sl
 Descărcați listă Ti
 Descărcați listă Vi
 Descărcați listă C - D
 Descărcați listă T
 Descărcați listă Ni
 Descărcați listă P
 Descărcați listă Pla
 Descărcați listă Re
 Descărcați listă Sb
 Descărcați listă St
 Descărcați listă Tor
 Descărcați listă W
 Descărcați listă C - D (2)
 Descărcați listă Me - Mo
 Descărcați listă No
 Descărcați listă Pe
 Descărcați listă Po
 Descărcați listă Ri
  Descărcați listă Ros
 Descărcați listă Su
 Descărcați listă U
 Descărcați listă X - Y - Z
 Descărcați listă E - H
 Descărcați listă N
 Descărcați listă O
 Descărcați listă Per
 Descărcați listă Pr - Q
 Descărcați listă Ru
 Descărcați listă Sha
 Descărcați listă Tar
 Descărcați listă V