Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu” - Despre Noi
   

──►Misiune.Obiective

──►Structura

──►Regulamente

──►Legislație

──►Rapoarte de activitate

Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu” este o sursă infodocumentară de nivel academic, deschisă, în principal, studenților, cadrelor didactice, specialiștilor și cercetătorilor științifici din Universitatea „Ovidius” din Constanța, având ca misiune:

 1. asigurarea, dezvoltarea și valorificarea bazei de informare/documentare, în raport cu cerințele și standardele activităților de educație și de cercetare științifică din Universitatea „Ovidius” din Constanța;
 2. prezervarea și valorificarea producției științifice și culturale a comunității academice din Universitatea „Ovidius” din Constanța;
 3. elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor universității în domeniul informării/documentării, în acord cu prevederile Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și cele ale Consiliului Național al Bibliotecilor Universitare;
 4. participarea la programe, proiecte și activități naționale și internaționale de cercetare și / sau dezvoltare în domeniile biblioteconomiei, culturii scrise și alte domenii conexe.

 

Obiectivul general al Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu” este, în sens larg, acela de a sprijini afirmarea și consolidarea Universității „Ovidius” din Constanța ca lider regional în educație, cercetare științifică și creație artistică și principal centru de cultură în bazinul Mării Negre, prin păstrarea, dezvoltarea, valorificarea și comunicarea patrimoniului de carte, periodice și a bazelor de date științifice în context național și internațional.

 

Obiectivele specifice ale Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu” sunt:

 1. conservarea și valorificarea, la nivel local, național și internațional, a patrimoniului documentar științific și cultural al Universității „Ovidius” din Constanța, expresie a identității academice;
 2. prelucrarea, organizarea și comunicarea colecțiilor de carte, documente sau baze de date din patrimoniu;
 3. constituirea de noi colecții de tip enciclopedic sau specializate, în format tradițional sau digital, de publicații cu caracter științific și de înaltă valoare culturală, din țară și din străinătate, în corelație cu politicile de educație și cercetare a Universității „Ovidius” din Constanța și cu strategiile facultăţilor, precum și întocmirea planurilor anuale de activitate și a programelor de completare a colecțiilor în acest sens;
 4. instruirea și asistarea metodologică a utilizatorilor – studenți, masteranzi și doctoranzi, cadre didactice și cercetători - în procesul de informare și cercetare științifică;
 5. dezvoltarea relațiilor de cooperare și a dialogului științific cu biblioteci, institute și centre de cercetare, centre culturale, instituții ale administrației publice, instituții de drept public sau de drept privat, organizații nonguvernamentale;
 6. dezvoltarea unei culturi și etici a informației, prin inițierea de proiecte cu funcție educativă, științifică, socioculturală și artistică;
 7. organizarea de simpozioane, schimburi de experiență, expoziții și lansări de carte, sesiuni științifice și culturale, activități de marketing a serviciilor de bibliotecă și alte activități specifice comunicării cu mediul academic, științific și sociocultural;
 8. absorbția, difuzarea, protejarea și valorificarea rezultatelor cercetării științifice din Universitatea „Ovidius” din Constanța;
 9. îmbunătățirea infrastructurii existente a Bibliotecii.