Biblioteca Universității Ovidius din Constanța - Despre Noi
   

──►Misiune.Obiective

──►Structura

──►Regulamente

──►Legislație

──►Rapoarte de activitate

   Biblioteca asigură suportul infodocumentar al tuturor disciplinelor predate în învățământul superior și al domeniilor de cercetare științifică, achiziționând periodic cele mai importante și necesare documente (indiferent de suport) și baze de date științifice. Colecționează cărți și periodice și dezvoltă colecții de tip enciclopedic și colecții speciale, organizează, prelucrează, conservă și comunică colecțiile de carte, documente specifice și baze de date, facilitează utilizarea acestora în procesul de formare, cercetare și educație a studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor.

   Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu” întreţine şi dezvoltă relaţii de cooperare cu biblioteci, centre de informare, cu instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii nonguvernamentale, cu alte instituţii şi organizaţii de drept public sau de drept privat, cu instituţii din ţară şi străinătate.


Catalog online