Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu” - Despre Noi
   

──►Misiune.Obiective

──►Structura

──►Regulamente

──►Legislație

──►Rapoarte de activitate

ROF-UOC

Anexa 1_ROF-UOC

Anexa 2_ROF-UOC

Anexa 3_ROF-UOC

ROF_Biblioteca

Codul de conduita in utilizarea resurselor digitale in BUIP